Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Széchenyi István ÁMK
Nádasd

    TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0047

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felzárkóztatás és tehetséggondozás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:
Csoszor Erika
Kiss-Filek Ildikó
Szilágyi Eszter
Szláveczné Laposa Zsuzsanna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANULÁSI NEHÉZSÉGEK
 
FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hazai és nemzetközi kutatások szerint egyre nő a tanulási nehézséggel, tanulási zavarral és magatartászavarral küzdő gyermekek száma. Egyre több pedagógusnak kell szembesülnie azzal, hogy a tanulók egy vagy akár több tárgyból nem tudnak lépést tartani társaikkal, nem tudnak megülni az iskolapadban, nehezen illeszkednek be és nem, vagy csak részben tudnak megfelelni az iskolai követelményeknek. Nem véletlen tehát, hogy ez a problémakör egyre inkább a figyelem középpontjába került.

 

A szakirodalmat tanulmányozva észrevehetjük, hogy sokan és sokféle szempontból kiindulva fogalmazzák meg a tanulásban jelentkező problémákat. A mindennapokban előfordul, hogy szinonimaként használják a tanulási zavar, tanulási nehézség és a sajátos nevelési igény kifejezéseket. A Közoktatási törvényben megfogalmazottak alapján tekintsük át ezeket a fogalmakat, a gyógypedagógia, a pedagógia és a pszichológia segítségével.

 A tanulási korlátok fogalomkörébe a tanulási nehézség, a tanulási zavar és a tanulási akadályozottság tartozik, melyek tehát egymás mellé helyezhető, de nem egymást helyettesítő fogalmak.

A tanulási nehézség a legkevésbé súlyos: azok a gyerekek tartoznak ide akik ép értelmi képességekkel rendelkeznek, intelligencia hányadosuk normál övezetbe sorolható, esetenként akár kiemelkedő is lehet. Mégis nehézségekkel küzdenek a tanulás folyamán. Körülbelül a tanköteles gyermekek 10%-át érinti.

 A tanulási nehézséget átmeneti jellegűnek tekintjük, általában csak egyes iskolai helyzeteket érint (Gaál,2000).

 
 Tünetei
  • Kultúrtechnikák nehezített megtanulása
  • Átlagos, esetleg azt meghaladó intelligenciaszint
  • Esetenként problémát okozó viselkedés
 
Okai:
  • Elhúzódó betegség
  • Iskolaváltás
  • Hátrányos szociális környezet
  • Családi életben bekövetkezett változások
  • Illetve ezek halmozódása
 

A tanulási akadályozottságról akkor beszélünk, ha olyan összetett, tartós és súlyos a probléma, hogy megnehezíti a normál általános iskolai körülmé­nyek közötti fejlesztést. A tanulási akadályozottak közé sorolható az enyhe értelmi fogyatékosok, valamint a nehezen tanuló gyerekek egy csoportja is.

A tanulási zavar fogalmát a továbbiakban éppen ebből a megfontolásból kiindulva kizárólagosan azon ép értelmű, ép érzékszervű gyermekek esetében használjuk, akik az iskolai teljesítéshez szükséges egy vagy több képesség hi­bás működése miatt egy vagy több tárgyból nem tudnak megfelelni a mini­mumelvárásoknak. A tanulási zavar tartósabb és súlyosabb probléma, mint a tanulási nehézség, amely a gyermekek egy képességterületének működésében jelentkezik. Az olvasás, írás, számolás elsajátítása különböző képességek és készségek együttes működését kívánja, ezt nevezzük diszlexiának, diszgráfiának, diszkalkuliának, és ide tartozik a figyelemzavar is. Ezek a problémák speciális szakembert igényelnek, illetve speciális terápiás eljárásokra van szükség. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
 
 
 
 
 
 
 


 
Percepciófejlesztés
 
 
1. Szemmozgás

A fej mozdulatlan marad, csak szemünkkel követünk mozgó tárgyakat balról jobbra, jobbról balra, fel, le, körben, átlósan.

 
2. Fényűzés

Két zseblámpa fényével rajzolunk a falra formákat, betűket, számokat. Eze­ket kell a gyerekeknek követniük tekintetükkel, majd kitalálni, mit rajzoltunk a fényekkel.

 
3. Lufi

Léggömböt próbálunk kézzel (esetleg teniszütővel), ujjal,lábbal, fejjel házzáérve, ütögetéssel a levegőben tartani. Lehet állva, ülve és fekve is, egy vagy több lufival.

 
4. Hamupipőke

 Babot, lencsét, rizst vagy színes gyöngyöket keverünk össze. Ezt kell a gye­rekeknek szétválogatni.

 
5. Hol ketyeg az óra?

Egy hangosan ketyegő órát helyezünk valahová a szobában. Bekötött szem­mel kell megkeresni.

 

6. A kutya meg a csontja

Egy gyerek ül középen ölébe hajtott fejjel. Ő a kutya. Előtte a földön fekszik egy bot, ez a csont. Míg a kutya alszik, a többiek megpróbálják egyenként el­lopni a csontot. Ha zajt hall a kutya, felébred. Ha sikerül a csontot ellopni, az lesz a kutya, aki megszerezte.

 
7. Az őr és a tolvajok

Hasonló az előzőhöz, csak itt széken ül az őr, s a kincs a szék alatt van. Egyszer­re hárman indulnak a szék felé három irányból. Ha az őr neszt hall, hirtelen az egyik tolvaj felé mutat, s az kővé válik.

 
8. Hányat tapsoltam?

Egyszerű ritmust tapsolunk, a gyerekek megmondják, hányat tapsoltunk. Fo­kozatosan növelhetjük a tapssorozatok hosszúságát.

 
9. Erre csörög a dió!

Valószínűleg ismerjük ezt a népi gyermekjátékot: egy gyerek szemét beköt­jük, a többiek körülötte ugrálnak, s a fenti mondatot mondják. Akit elkap a bekötött szemű játékos, azzal helyet cserél.

 
 

10. Esik az eső

Lassan tapsolgatunk (még csak csepereg az eső), majd egyre jobban gyorsí­tunk (elered az eső), a lábunkkal is dobogunk (ez már a zivatar), egy nagy ütés (a villámcsapás). Majd visszafelé ugyanez (lassan eláll az eső).

 
11. Mini ágyú

Egy kis labdát kell fújással a célba eljuttatni. Pingponglabdát szívószállal is megkísérelhetünk fújni.

 
 
12. Eszkimóka

Körben állnak a gyerekek, orról-orra adnak át egy gyufaskatulyát egymásnak.

Ha nehéz, ujjról ujjra is lehet játszani.

 
 
13. Vándorbot

Ujjunk között vándoroltatunk egy ceruzát vagy pálcikát, mindig egy-egy ujjnál átfordítva. Visszafelé is megpróbáljuk.

.
 

14. A vak szobrász

Gyurmából egyszerű formákat készítünk (golyót, karikát, érmét). Ha már jól begyakoroltuk, megpróbáljuk vakon, a pad, az asztal alatt elkészíteni. Össze­hasonlítjuk az eredetivel.

 

15. Gyöngyfűzés bekötött szemmel

Bekötött szemmel fűzzük fel a gyöngyöket vagy damilra.

 
16. Mit rajzoltam a hátadra?

A gyerekek ujjúkkal egymás hátára különböző figurákat, betűket, számokat

rajzolnak. Fel kell ismerni, mit írtak a hátukra. Ha sikerült kitalálni, csere.

 
17. Tárgyfelismerés

Különböző tárgyakat rakunk egy zsákba vagy terítő alá. Minden gyerek be­nyúl, megfog egy tárgyat, elmondja, milyen a nagysága, alakja, anyaga. Meg­próbálja kitalálni, mi lehet az.

 
18. Ki vagy?

Bekötött szemmel kell egy gyereknek a társait tapintással felismerni. Akit fel­ismert, annak a szemét kötjük be.

 
19. Karikahordás

Három gyerek visz egy hulahoppkarikát, mindenki csak a mutatóujjával tart­hatja. Egy negyedik gyerek utasítja őket, merre menjenek.

 
20. Kígyó

A gyerekek egymás mögött állva az előttük álló vállára téve a kezüket kígyót alkotnak. A kígyó feje megpróbálja elérni a farkát. Ha sikerült, ő lesz a farok.

 
.
 

21. Labirintus

Egyszerű, majd egyre bonyolultabb labirintust rajzolunk krétával a padlóra. Ezen kell végigmenni a gyerekeknek egyenként. Használhatunk csomagoló­papírt is.

 

22., Kötéltáncosok

Kötelet fektetünk a padlóra, a gyerekek mezítláb mennek végig rajta. Csukott szemmel is lehet próbálkozni!

 

23. Lápjárás

Rakjunk le a földre karikákat rendszertelenül, egymástól kisebb nagyobb távolságra. Ezek lesznek a szigetek. A gyerekek egy lábon ugrálnak egyik karikából a másikba - minden szigetet meg kell látogatni, egy szigeten egy­szerre csak egy gyerek lehet, a szigeten pihenhet egy picit, lábat cserélhet.

 
24. Figuraalakítás

Egyszerű formákat rajzolunk fel a táblára, ezeket kell a gyerekeknek a testük­kel képezni. Meg lehet próbálni a nagybetűk közül az egyszerűbbeket kialakí­tani a testükkel.

 
25. Babzsák a fejen

Babzsákot vagy más tárgyat egyensúlyozva a fejen kell különböző cselekvé­seket végezni: leülni, felállni, padra fel- vagy lemászni.

 
Navigátor

Elmagyarázzuk, hogy mi a dolga a repülőn a navigátornak. Ezután mindenki párt választ magának. A pár egyik tagja a pilóta, a másik a navigátor, aki irá­nyítja; pl. egy lépés jobbra, kettő előre. A célt a padlóra rajzoljuk, de a pilóta nem látja, mert be van kötve a szeme.

 
Szem-kéz

Páros játék. Az egyik gyerek a szem, a másik a kéz. A szem nézi a mutatott ábrát, a kéz pedig kirakja úgy, ahogy a szem mondja: pl. pálcika fölé piros korong, mellé színes rúd stb.

 
Akadálypálya

Székekből, asztalokból akadálypályát építünk. Meghatározott módon kell át­jutni a gyerekeknek - fölötte, alatta, mellette, jobbra vagy baka, valamik kö­zött stb. Tudatosítsuk kimondással az irányokat!

 
Figurajárás

Táblára, padlóra rajzolt figura alakját kell lépéseivel követnie a gyerekeknek - nyolcas, kör, csigavonal, „S" betű, négyzet, háromszög stb. Lehet kitalálós játék, egy gyerek megnézi az ábrát és lépéseivel követi, a többi kitalálja, le­rajzolja stb.

 
 


 
FIGYELEMFEJLESZTÉS
 
Hallgasd a zajokat!

Lehajtott fejel, csukott szemmel kell a zajra koncentrálni. Utána elmesélik, mit hallottak. Lehet egyeztetni, pontosítani az élményeket.

 
Tapsra állj!

Körben járás. Ha tapsot hallanak, meg kell állni. Aki téveszt, kiesik.

 
Postásjáték

A játékvezető egy 3-4 szóból álló értelmes mondatot súg az első gyermek fülébe, majd az tovább súgja. Az utolsó gyerek el­mondja, mit hallott. A mondat hossza fokozatosan bővüljön.

 
Repül a..., repül a...

A játékvezető szavakat mond, ha a játékosok madár vagy repülő tárgy nevét hallják, fel kell hogy emeljék a karjukat.

 

Fekete, fehér, igen, nem

A játékvezető sorba kérdéseket tesz fel a gyerekeknek. A megkérdezett bármit mondhat, kivéve: fekete, fehér, igen, nem. Aki kimondja a tiltott szavakat zálogot ad. Kezdetben a kérdező felnőtt legyen, így a gyerekek a kérdések feltevéséből tanulhatnak.

 

Mi változott?

A gyerekek az asztalon elrendeznek 5-6 különböző tárgyat. Megfigyelik. Becsukják a szemüket s ezalatt a játékvezető 1 tárgyat elvesz. Ki kell találni, hogy mi hiányzik és honnan. Aki kitalálja az lesz a következő játékvezető.

 

Látom, amit te nem látsz

A pedagógus kiválaszt egy tárgyat a teremben és kiválasztja a tárgy egy lényeges tulajdonságát. Pl.: zöld szék és a következő információt adja a gyereknek: „Látom amit te nem látsz, az a valami zöld.” A gyerekeknek meg kell nevezni mindent ami zöld, de a pedagógus csak a széknél helyesel. Változata: a gyermek választ tárgyat és tulajdonságot, a pedagógusnak kell kitalálni.

 

Szegény Hamupipőke

Egy tálba összeöntünk babot, rizst, lencsét, napraforgómagot stb. Minden gyerek kap a tálkájába az összekevert anyagokból, indulhat a vállógatás!

 
Név-út

Kijelölünk a teremben egy indulópontot és a célt. A gyerekek a kiinduló pontról akkor léphetnek egy lépést előre, ha a saját nevüket hallják a felsorolt szavak között, pl.: asztal, Anna, váza, virág, Viktor, autó, labda, Laci, szék, pad. Ha valaki nem lép előre a nevére, akkor egyet visszalép.

 


 
Emlékezetfejlesztés
Területei:
- motoros emlékezet
- vizuális emlékezet
- hallási emlékezet
- formaemlékezet
- verbális emlékezet
 
 
Lakberendezés

A gyerekeknek meg kell jegyezni a szobában a fal mellett lévő tárgyak sor­rendjét az óramutató járásával megegyező irányban, majd becsukott szemmel el kell mondaniuk.

 

Mit láttál?

Tárgyakat mutatunk, majd letakarjuk azokat. Emlékezetből kell felsorolni, mit látott előzőleg. A többiek figyelnek, tévesztett-e.

 
Ellenőr

Az előző játék variációja: megváltoztatjuk a tárgyak sorrendjét. Észreveszi-e?

 
Mi hiányzik?

A játékvezető az asztalra tesz 8-10 tárgyat. Utána a gyermekek az asztalra borulva „alszanak". Ezalatt a vezető egy-két tárgyat elvesz a többi közül. Adott jelre a gyerekek felemelik a fejüket, s megnézik, mi hiányzik.

 
Mi változott?

Egy játékos kimegy, addig két gyerek változtat valamit a ruházatán. A bejövő játékos feladata megállapítani, mi változott rajtuk.

 
Papagájjáték

A játékvezető mond öt állatot, öt gyümölcsöt, öt virágot vagy öt állathangot.

A hallott sorrendben kell visszamondani.

 
Névkígyó

Neveket mondanak. Mindenki sorban az addig elhangzottakhoz hozzátesz

még egyet.
 
Hangutánzás

Hangutánzó zajok megismétlése: mozdony, autó, hajó, harang stb.

 
Nagy kép - kis kép

Egy nagy, több információt tartalmazó képet mutatunk a gyereknek. Ezután 4-5 kis képet mutatunk. Ezek közül kell kiválasztani emlékezetből azokat, amelyek megtalálhatók a nagy képen.

 
 
 
 
Emlékszínezés

Kérhetjük a már gyakorlott emlékidéző gyerekektől, hogy emlékezetből szí­nezzék ki a kis képeket, úgy, ahogy szerintük a nagy képen voltak.

 
Gyereksor

Tíz gyerek sorba áll. A játékosnak meg kell jegyeznie a sorrendjüket. Ugyanis egy jelre (pl. tapsra) elkezdenek össze-vissza mozogni. Az eredeti helyüket is elhagyják. A játékos feladata visszaállítani őket az eredeti sorrendbe. Nehe­zíthetjük a gyakorlatot úgy, hogy a mozgásokra is figyelni kell. Aki ügyes, tud válaszolni az olyan jellegű kérdésekre, hogy: „Mit csinált Peti?"

 
Memóriajáték

Tárgyakról, állatokról 2-2 képet készítünk. Asztalra, padlóra képpel felfelé rakjuk le azokat. Alaposan megnézzük őket, próbáljuk megjegyezni, melyik hol van. Ezután lefordítjuk őket. Egy játékos felvesz egyet, s megpróbálja kitalálni, hol van a párja. Ha téveszt, az a kártya a kezében marad. Az győz, aki több párt tud kigyűjteni.

 
Hiányos kép

Mutatunk egy képet a gyereknek. Majd ennek egy módosított változatát. A két

képet össze kell hasonlítania, s megneveznie, miben különböznek.

 
Hiánylista

Az előző gyakorlat felidézéses változata: a játékosnak a módosított kép alap­ján kell felidéznie, mi is hiányozhat a képről.

 
Építsd fel!

5-6 darab építőkockából álló egyszerű építményt készítünk. A gyerekek meg­figyelik, majd maguk is felépítik. Nehezebb, ha az épületet letakarjuk, s nekik emlékezetből kell felidézniük.

 
Forma kirakása

Pálcikákból, szívószálakból a következő formákat rakjuk ki. Először minta alapján, később emlékezetből rakják ki a gyerekek:

 
 
 
 
 
 
 
 
Holnap, ha hozzád indulok

Körben ülünk. Az első gyerek azt mondja: „Holnap, ha hozzád indulok, ma­gammal viszek egy bőröndöt!" A második azt mondja: „Holnap, ha hozzád indulok, magammal viszek egy bőröndöt és egy labdát." Innentől kezdve min­denki hozzáad a felsoroláshoz valamit.

 
Mesemondó

A játékvezető egy rövid, életszerű történetet (pl. egy vásárlás történetét) vagy a tanulók által még nem ismert mesét mond el. Utána egy gyerek elismétli. A többiek figyelik, s pontosítják.

 


 
GONDOLKODÁSFEJLESZTŐ
 
 

Becsüld meg!

Tálkákba különböző mennyiségű gyöngyöt, gyufaszálat, vizet vagy homokot

teszünk. A gyerekeknek mennyiség szerint kell sorba rakni a tálkákat.

 

Kinek a tálkája ez?

A gyerekekkel először arról beszélgetünk, hogy egy nagy baba vagy mackó többet bír enni, mint a kicsi. Ezután nagyság szerint rakják sorba babáikat, mackóikat. Hozzájuk társítják az előző gyakorlat tálkáit.

 
Rendszerezés

Nagyság szerint raknak sorba kockákat, korongokat, pálcikákat, rudakat, ce­ruzákat, radírokat stb. Mindig meg kell keresni egy újabb elem helyét.

 

Mi tart tovább?

Két-két tevékenységet nevezünk meg. A gyerekeknek kell eldönteni, melyik tart tovább. Pl.: Az ebédelés vagy a házépítés? A takarítás vagy a nyaralás?

 

Terítés a babaszobában

Gyakoroljuk a terítést!

Az asztalnál egy baba ül. Neki szüksége van egy tányérra, egy kanálra, egy villára, egy késre, egy szalvétára, egy pohárra.

Két babának mindenből kettőre van szüksége. És így tovább!

 
Boltos

Játékpénzzel vásárolunk. Mindig kiszámoljuk, mennyit kell fizetnünk. S ter­mészetesen azt is fontos tudnunk, mennyi pénzünk maradt.

 
 
 
 


 
Beszédfejlesztés
Területei:

- mozgáskoordináció beszédmozgással

- a beszéd alaki részének fejlesztése

- beszédészlelés

- hangoztatás

- megnevezés

 
1. Mondókák
Szöveg
Mozgás

Hej, Gyula, Gyula, Gyula

Szól a duda, duda, duda,

Pest, Buda, Buda, Buda,

Pattogatott kukorica, huss!

Combütögetés
 vállütögetés
ujjpattintás
tapsolás
Szöveg;
Rajz a LEVEGŐBE:

Tekeredik a kígyó,

rétes akar lenni.

Tekeredik a rétes,

kígyó akar lenni.

karral
könyökkel
csuklóval
Szöveg
Mozgás

Az én apám vízimolnár.

Mit őröl a vízimolnár?

Őröl búzát,
 őröl árpát,
 őröl rozst,
 

kukoricát, kukoricát, kukoricát.

 
 
 
Ez a szemem,
Ez a szám,

Ez pedig az orrocskám.

Jobbra balra két karom,

Forgatom, ha akarom.

Két lábamon megállok,

Ha akarok ugrálok.

kezek emelése a mellkashoz könyökemelés oldalt

jobb karral körzés a test előtt

bal karral körzés a test előtt

páros karral lassan, nagy ívben körzés

gyors páros körzés a test előtt

 
 
 

Cselekvéssel utánzás

 
 
 
 
 
Szöveg
Mozgás

Harkály: Jó napot, jó napot,

kezek csípőn, meghajlás

te öreg nyárfa!
kétszer
Nyárfa:    Jó napot, jó napot,

karok magastartásban,

doktor Harkály Márta!

hajlítás jobbra-balra

Harkály: Mi a baj? Mi a baj?

jobb kézzel kopogtatás
te öreg nyárfa?
a bal kézfejen
Nyárfa:   Derekam, derekam
kezek csípőn,

ezer féreg rágja.

törzskörzés

Harkály: Kip-kop, kip-kop,

jobb kézzel kopogtatás

meggyógyítok minden

jobb kar emelése magasba

bajt

bal kar emelése magasba

öreg nyárfa
karok lengetése
jövő nyárra
 
újra hajt.
 
Szöveg
Mozgás

Madarak voltunk,

karok széttárása

Földre szálltunk,

lengetés

Szőlőszemet szedegettünk,

leguggolás

Szil, szál, szalma szál

felállás

Kilenc apró pogácsa.

hajlongás

Korcsmárosné sütötte,

tenyerek összekulcsolása

Gazsi Pista megette,

jobbról-balról

Olyan szépen köszönte,

száj megtörlése

Hogy pirosra sütötte.

jobbról-balról

Süssed rózsám, másszor is,

egy másik gyerek felé fordulás

Megcsókollak, százszor is!

ölelés
 
Fújás

■ Erős légáramlással: léggömb, papírpillangó, szélforgó, pingponglab­da, vattapamacs, papírvitorlás - vízen.

• Gyenge légáramlással: szappanbuborék, tollpihe.

 
 
Állatok „hangja"

• halacska - némán tátog «cica - miau

■ csacsi - iá

■ kutya - vau

■ malacka – ui
 
 
Nyelvséta

Szánkat szélesen kitátjuk, nyelvünkkel megérintjük a szájzugot jobbra-balra, a

szájpadlást nyitott szájjal, majd az alsó fogsor mögött tologatjuk a nyelvünket.

 
Minden szóra egy pálcika

Mondunk egy mondatot. A gyerekeknek annyi pálcikát kell egymás után le­rakniuk, ahány szót hallottak.

 
Melyik hosszabb?

Szópárokat mondunk. A gyerekeknek meg kell mondaniuk, melyik szó hosszabb. Példa: ég - levegő, szalad - fut, bicikli - ház.

 
Mit hallasz először?

Szavakat mondunk. A gyerekeknek meg kell mondaniuk, milyen hanggal kezdődött a szó. Variációja, hogy képeket mutatunk. Megnevezik, és az első hangot külön is mondják, majd megnevezés nélkül mondják a kezdőhangot.

 
Mit a hallasz a végen?

Szavak utolsó hangját kell megnevezniük a gyerekeknek.

 
Összerakós

Hangokat szavakká kell alakítani a gyerekeknek. Hangokra bontva mondjuk a szót. A gyerekeknek egyben kell kimondani. Először rövidebb szavakat alkos­sanak, és mindig kérjük meg őket, hogy magyarázzák meg, mit jelent a szó. Példa: t, é, r - tér, b, a, r, á, t - barát. Később a gyerekek is megpróbálhatják bontani a szavakat.

 
Hogyan lesz a gépes képes?

Itt nem elvesszük, hanem felcseréljük a szó egy részét valami mással. Példa: ravasz-tavasz, tér-kér, vétel-tétel, Tibor-Gábor, sor-sör.

 
Mi lesz, ha...?

Mi lesz, ha a tehénből elveszem a „hén"-t? Egyszerű szavak egy-egy betűjét vagy szótagját kell elhagyni, és úgy kimondani a megmaradt részt. A meg­maradt rész értelmes szó legyen!

 
Titkos nyelv

Kétszótagos szavakat mondunk, de a szótagokat felcseréljük. Először lehet csak állatneveket, hogy könnyebb legyen például: tya-ku, ba-li, ka-macs majd ki­terjesztjük a készletet.

 
Robotparancsnok

Szótagolva mondunk utasításokat, mint egy robot, és a gyerekeknek el kell végezniük, amit mondtunk. A szokásosnál kicsit nagyobb, kb. 2 mp-es szü­neteket tartunk, hogy nehezítsük a gyerekek dolgát. Példa: E-meld fel a jobb ke-ze-det! Vedd fel a ce-ru-zá-dat! Járd kö-rül a ter-met tör-pe-já-rás-ban!

 
Szóban szó

Mondunk egy hosszabb szót a gyerekeknek, és egy rövidebbet kell azonosí­tani benne. Példa: radiátor - ad, Gábor - bor, zivatar - tar, vásár - ár - ás, zász­ló - ász.


 
Mozgásfejlesztés
 
Területei:

- nagy mozgás

- finommotorika

- mozgáskoordináció

 
Rongybaba

Együtt csináljuk: föláll a baba (belégzés)

összeesik a baba (kilégzés)

 
Dühös a cica

Négykézláb belégzéssel hátunkat domborítjuk, majd kilégzésre leeresztjük.

 
Napraforgó
 Fejkörzés jobbra, baka.
 
Evezős

Karhúzás előre, hátra - ritmikusan.

 
Repülő

Széttárt karral körbe-körbe futás.

 
Katona

Láblendítéssel feszes járás.

 
Hinta

Törökülésben ülnek egymással szemben, kézfogás, előre-hátra dőlés.

 
Fűrész

Ugyanez a mozgás állva, karmozgással koordinálva, terpesztett és zárt lábbal.

 
Kutya

Négykézláb járás és ugatás: vau!

 
Gólya

Lépegetés magas térdemeléssel - kelep!

 
Kígyójáték

A gyerekek feküdjenek a földön hasra! A hasnak nem szabad a földről fel­emelkedni, így kerülgetnek akadályokat pl. székek, asztalok, zsámolyok.

 
 
 Lábügyesség

A gyerekek mezítláb vannak, így próbálnak a lábukkal tárgyakat dobozba rakni, ceruzát fogni és írni, rajzolni, madzagra csomót kötni stb.

 
 
Biciklizés

Páros gyakorlat. Hanyatt fekve összerakják a talpukat, és bicikliznek. Ha már jól begyakorolták, papírlapot teszünk a talpak közé, úgy kell kerekezni, hogy az ne essen le.

 
Labdagurítás a láb körül      '

Terpeszállásban utasítás szerint végzik a gyakorlatot. Kézzel kell a labdát mindkét láb körül, egyik láb körül, előre-hátra, nyolcasban stb. gurítani úgy, hogy a labda nem érhet a lábhoz.

 
Tanítsd a kiskutyádat!

Először állva tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy megy a kutya: amikor a jobb kezüket emelik, akkor azzal együtt a bal lábukat, majd a bal kezükkel a jobb lábuk mozdul együtt. Ezután négykézláb is megpróbálhatják.

 
Indiánok a tűz körül

Indiánszökdeléssel körbeugrálnak valamit, amit tűznek neveznek el. (Bal láb felhúzva -jobb kar magastartásban, jobb láb felhúzva - bal kar magatartás­ban.)

 
Létrán lépegetés

Lefektetett létra fokai között mennek előre-hátra, kettesével, lépve, futva stb.

 
Járás kötélen

 A földre lefektetett kötélen (leragasztott szigetelőszalagon) kell különböző módon menni: lábak az egyik, kezek a másik oldalon.

 
Kéz-láb játék

Padlóra terítünk színes lapokat. A gyerekeknek arra a színre kell tenniük a kezüket-lábukat, amilyen színt a szín-dobókockával dobtak.

 
Fácska, vándorolj!

Karikákat teszünk vagy rajzolunk a padlóra. Eggyel kevesebbet, mint ahány gyerek van. Mindenki beáll egy karikába, akinek nem jutott, az útnak indítja a fákat (gyerekeket), s azt is megmondja, hogy kell menni: guggolva, bal lábon, keresztezett lábbal stb. Közben ő is elindul, és szerez magának helyet. Mindig az indítja a fákat, akinek nem jut hely.

 
Hát a háthoz

Páros gyakorlat: két-két gyerek háttal áll egymásnak. Hátukkal egy babzsákot (könyvet) tartanak együtt. így leülnek, felállnak, elindulnak valamerre. Vi­gyázni kell, ne essen le a babzsák!

 
Cicahát - kutyahát

Egymással szemben térdelve a földre támaszkodnak a gyerekek. Egyik sor cicát alakít, domborítják a hátukat. A másik sor kutyát játszik, ők homoríta-nak. A cicák fajtatnak, a kutyák morognak. Majd csere.

 
 
 
 

 „Ez elment vadászni"

Az ismert mondókát mondjuk, közben a gyerekek megfogják a soron követ­kező ujjúkat. A mondóka kapcsán tisztázhatjuk, hogy az ujjak elnevezését ismeri-e mindegyikük.

 
Ujjtánc

Két-két ujjat érintünk össze: 1-2, 1-3,1-4, 1-5, majd 1-3,1-5,1-2,1-4, stb.

(1: hüvelykujj; 2: mutatóujj; 3: középsőujj; 4: gyűrűsujj; 5: kisujj)

 
Malmozás

Összekulcsoljuk a kezünket, csak a hüvelykujjak maradnak szabadon. A két

hüvelykujj körmozgással „kerülgeti" egymást.

 
Alszik a baba, vagy játszik?

Egyik gyerek összekulcsolja a kezét úgy, hogy a gyűrűs ujját belül hagyja. Ez a baba. Ha mozgatja, játszik, ha nem, akkor alszik. A gyerekek egy része nézi, ki kell találni, vajon mozgatja-e belül az ujját.

 
Időjárásjáték

Csepereg az eső: enyhén behajlított ujjakkal zongorázás az asztalon.

Esik az eső: két mutatóujj ütögetése az asztal szélére.

Jégeső: ujjpercekkel kopogás.

Hóvihar: karok lassú leengedése, lefelé fordított tenyérrel, ujjak mozgatásával.

Villámlás: jobb karral cikázó mozdulat, csukott ujjakkal, tenyérrel rácsapunk

az asztalra.

Kisüt a nap - lemegy a nap: ujjak szétnyitása, zárása.

Fúj a szél: karlengetés oldalra.

Hullámzik a víz: hullámmozgás kézzel.

 
 
 
 


 
Testképfejlesztés
 
Területei:

- testkép, testséma               

- testrészek megnevezése, funkciója

- jobb, bal testi irányok

- tudatteóriák

 
 
Emberke

Gyurmából embert készítenek a gyerekek. Utasításokat adhatunk, pl. jobb kezét emelje fel stb. Hívjuk fel a figyelmet az aránytalanságokra. Embert többször is érdemes készíteni. Lehet önmagukat megformázni, lehet csak fejet vagy kezet készíteni.

 
Kéztorony

Becsukott szemmel ülnek a gyerekek. Az első beteszi középre a jobb kezét, és sorban mindenki ráteszi a jobb kezét, majd a balkezek következnek. Ha kész, szép sorban leépítik a tornyot.

 
Katonasor

Álljanak a gyerekek magasság szerint sorba. Három-négy gyerek kiáll, és összeméri magasságát. Tegyenek olyan megállapításokat, mint pl.: Laci ma­gasabb, mint Anna, de Anna magasabb, mint Peti, ezért előbbre áll (ha csök­kenő sort kérünk) Laci, utána Anna, mellé pedig Peti. A csoport többi résztvevője ellenőrzi a végeredményt. Lehet újabb tagokat besorolni.

 

Mire való a karunk?

A gyerekek egyenként egy-egy újabb karral végezhető mozdulatot mutatnak: intés, hívás, fésülködés, mosás, ruhacsavarás stb.

 
Hányféleképpen tudunk állni?

Talpon, lábujjhegyen, sarkon, lábélen, terpeszben, keresztezve stb. Csukott szemmel is próbáljuk ki mindet!

 
Igazi ember

Egy gyerek lefekszik egy kiterített csomagolópapírra. Körülrajzoljuk zsírkré­tával. Mikor kész, megnézzük együtt.

 
Tükörjáték

A játékvezető szemben áll a gyerekekkel. Megnevezi és mutatja a jobb-bal testrészeket. A gyerekek tükörként mutatják magukon, és meg is nevezik: „ez a bal fülem" stb.

 
 
 
 
 

Görbe tükör-játék

A játékvezető rámutat saját testrészére, de rosszul nevezi meg. A gyerekek megmutatják magukon a megnevezett testrészt, de a játékvezető által mutatottat nevezik meg. (Pl. Ez itt a szemem!- mondja a játékvezető, de a könyökét mutatja. Ez itt a könyököm?- kérdezi a gyermek, de a szemére mutat.)

 
Próbababa

Ruhadarabokat mutatunk, s a gyerekeknek kell megnevezni azt a testrészt, amire felvesszük.

Színes magazinokból kivágott ruhadarabokat ábrázoló képek válogatása, megnevezése.

 

Öltöztetős baba

Előrajzolt baba felöltöztetése, kivágott ruhákból.

 

Tükör előtt

Tükörben saját arc nézegetése, érzelmek kifejezésére ösztönzés: pl. ilyen az arcom, ha szo­morú vagyok. Majd tükör nélkül próbálják meg kitalálni az arcomról az érzelmeimet.

 

Jobb fogalma

Jobb oldalunk végigsimítása, jobb kezünk, jobb lábunk, jobb fülünk, jobb vállunk stb. megfogása. Domináns kéz megmutatása. Jobb kézzel egymásnak bemutatkozás.

 

Mi látható a jobb oldalunknál, megnevezések, ha több gyermek van, egymás mellé állhatnak, nevezzék meg a jobb oldalukon állót.

 

Bal fogalma

Dobogó szív megkeresése. Bal oldalunk végigsimítása, bal kezünk, bal térdünk stb. megfogása.

 

Mi van, ki áll a bal oldalunknál? Megnevezések.

 

Jobb-bal megkülönböztetése

Jobb oldali testrészek simítása, megérintése, megnevezése, majd ugyanez a bal oldallal. Ki áll tőled jobbra, balra?

Játék: apró tárgyak elhelyezése az asztalon a gyermek jobb és bal oldalán. Kérdéseket teszünk fel: pl. Hol van a ceruza? (Bal oldalamon.) Honnan vettem el a radírt? (Jobb oldalamról.)